Μια κυκλική προοπτική (a circular perspective) #2

April 8-13,  Agisilaou 36, Athens

 

μια κυκλική προοπτική #2 is the second iteration of a series of exhibitions that was initiated early 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. μια κυκλική προοπτική #2 is aiming to reflect upon the products of algorithms and artificial intelligences within artistic practice. The exhibition was deeply inspired by "A House of dust", the first computerized poem by Alison Knowles and James Tenney.

 

Organised by Hanns Wießner, the show featured work by Ayami Awazuhara & Christopher Burman, Lou Cantor, Manolis Daskalakis Lemos, Jonas Lund (in collaboration with Serapis), Sascha Pohflepp, Hayal Pozanti, Daniel Steegmann Mangrané and Harm van den Dorpel.